กันสาด/หลังคา

บริการติดตั้งหลังคา/กันสาด ของทางเรามีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.กันสาดทึบแสง 2.กันสาดโปร่งแสง โดยแต่ละประเภทจะมีคุณลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน เช่น กันสาดทึบแสง เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่ต้องการร่มเงา ยกตัวอย่างเช่น กันสาดต่อเติมบริเวณครัว กันสาดประตูหน้าบ้าน/หน้าต่าง ทั้งนี้กันสาดประเถททึบแสงของทางเราจะเป็นวัสดุแผ่นจำพวก “ไวนิล(PVC)” ซึ่งมีความพิเศษคือตัวแผ่นจะไม่ดูดกลืนความร้อน เนื้อแน่น ช่วยลดเสียงดังเวลาฝนตก กันสาดอีกประเภทที่นิยมคือ กันสาดโปร่งแสง นิยมติดตั้งในบริเวณที่ต้องารให้แสงแดดส่องผ่านถึง เช่น โซนซักล้าง หรือบริเวณที่ต้องการปลูกต้นไม้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่วัสดุที่ เรานำมาให้ทำกันสาดโปร่งแสงจะเป็นแผ่นหลังคาที่มีการเคลือบสารกัน UV มาแล้วเพื่อลดความร้อนที่จะส่องผ่านลงมายังใต้ชายคา
1.กันสาดทึบแสง แยกตามวัสดุมุงแผ่นได้ 3 ประเภทคือ
1.1 กันสาดไวนิล ซีรีย์ 1
1.2 กันสาดไวนิล ซีรีย์ 2
1.3 กันสาดไวนิล รุ่นอีโค่

2.กันสาดโปร่งแสง แยกตามวัสดุมุงแผ่นได้ 5 ประเภทคือ
2.1 กันสาดโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate LEXAN) ลอนลูกฟูก
2.2 กันสาดโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) ใสตัน
2.3 กันสาดโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) ผิวเปลือกส้ม
2.4 กันสาดดีไลท์(D-Lite)
2.5 กันสาดชินโคไลท์(ShinkoLite)